Studio Step Up  

Subtitle

UNDER FØLGER INFORMASJON OM LISENSER.

Alle som er eldre enn 13 år og er aktiv i klubb som er tilknyttet Norges Danseforbund må ha minimum Danselisens. Dette er en forsikring som gjelder for et kalenderår. Det vil si at sosialdansere (HOBBY)som oftest tar ut Grunnlisens ( 100kr ), mens konkurransedansere tar ut konkurranselisens ( 400kr). 

Det er krav om lisens for å delta i arrangementer i regi av Norges Danseforbund. For å kunne kjøpe lisens, må du være medlem i en danseklubb.  

Man er selv ansvarlig for å gå inn og bestille sin egen lisens. Under ser du de ulike lisensene. 

KLIKK HER for å bestille lisens. 


ULIKE LISENSER:

Grunnlisens/ Danselisens.

Alle medlemmer som deltar i organisert aktivitet i regi av danseklubben skal fra og med det året de fyller 13 år kjøpe danselisens til 100kr

 Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, samt å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere, de i verv (styret) og andre medlemmer som utfører oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.


Konkurranselisens

Konkurranselisens må kjøpes for å delta påkonkurranser fra det året du fyller 13 år. Du kan ikke kjøpe konkurranselisensuten å ha kjøpt grunnlisens. Hvis du forsøker kjøpe konkurranselisens uten å hakjøpt grunnlisens fra før, vil du få beskjed om dette med mulighet til å kjøpegrunnlisens samtidig som du kjøper konkurranselisens


Konkurranselisens 11-12 år

Konkurranselisens for deltagere mellom 11 og 12 år.


Engangslisens

Dersom du ikke ønsker å konkurrere hele året, men kun melde deg på enkeltkonkurranser, kan du betale engangslisens for konkurranse. Dette gjøres i registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen. For å kjøpe engangslisens, må du ha gyldig Grunnlisens for det aktuelle kalenderåret.
Engangslisens er kun gyldig for den aktuelle konkurransen.


Trenerlisens

Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har tatt Danseforbundets trenerutdanning. og gir deg blant annet gratis inngang på alle konkurranser i regi av Danseforbundet. 500kr


Dommerlisens

Dommerlisens er en lisens for de som har tatt dommerutdanning i forbundet og dømmer norske og internasjonale konkurranser.

NB: Dersom man ønsker både Trener- og dommer lisens vil den koste kr 500,- (rabatt på kr 200,-)


Kjøpsbetingelser på Step Up klikk her.