top of page

Digitalt årsmøte i Step Up Danseklubb 2024

 

Styret i Step Up Danseklubb innkaller herved til digitalt årsmøte tirsdag 12.mars kl. 19:00 - 20:30 på Teams. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22. februar til styret@studiostepup.no.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, samt link til digitalt årsmøte vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet 

i Spond.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha betalt medlemskontigent, vært medlem av Step Up Danseklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Step Up Danseklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

 

Velkommen til årsmøte! 

Hilsen Styret

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
Watching Video Lecture
bottom of page