top of page

Årsmøte

Digitalt årsmøte i Step Up Danseklubb 2024


Styret i Step Up Danseklubb innkaller herved til digitalt årsmøte tirsdag 12.mars kl. 19:00 - 20:30 på Teams.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22. februar til styret@studiostepup.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, samt link til digitalt årsmøte vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet
i Spond.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha betalt medlemskontigent, vært medlem av Step Up Danseklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Step Up Danseklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Hilsen Styret

bottom of page